Mae'r sesiynau'n gyfle gwych i gyflwyno'ch babi i'r Gymraeg mewn ffordd hwyliog a chreadigol, a hynny mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

Hefyd, mae yna gyfle i gwrdd â rhieni eraill am sgwrs yn y caffi ar ôl y sesiynau.

*Mae’r sesiynau yn addas ar gyfer plant  0 - 4 mlwydd oed*

Lleoliad: Llyfrgell Ganolog Abertawe, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN
Amser: WEDI GOHIRIO
Dyddiad: WEDI GOHIRIO
Pris: Am ddim