Ar noson Gwener mae Tŷ Tawe yn dod i fyw gyda'r sŵn o gerddoriaeth Cymraeg. Mae'r patrwm yw'r Sesiynau Gwerin ar yr ail nos Wener, Jacs yn Joio ar y trydydd nos Wener a sesiynau acwstig sy'n cael eu cynnal gan Tyrfe Tawe ar y pedwarydd nos Wener. Manylion llawn isod.

Gweithgaredd: Sesiynau Gwerin
Dyddiad: Ail nos Wener y mis
Amser: 8.30yh (drysiau'n agor) 9:00yh (nodau cyntaf)
Lleoliad: Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW
Mwy o wybodaeth: Cynhelir ein Sesiynau Gwerin yn fisol ac maent yn hynod o boblogaidd; nid yn unig gyda cherddorion, ond hefyd gyda phobl sydd yn hoff o ymlacio a gwrando ar alawon gwerin Cymraeg.
Pris: Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i bawb.

Gweithgaredd: Jacs yn Joio
Dyddiad: Trydydd nos Wener y mis
Amser: 8.00yh (fel arfer)
Lleoliad: Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW
Mwy o wybodaeth: Nosau amrywiol gyda cherddwyr gwahanol.
Pris: Dibynnu ar y gweithgaredd.

Gweithgaredd: Sesiwn Acwstig gan Tyrfe Tawe
Dyddiad: Pedwarydd nos Wener y mis
Amser: 8.00yh (fel arfer)
Lleoliad: Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW
Mwy o wybodaeth: Nosau amrywiol gyda cherddwyr gwahanol.
Pris: Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i bawb.

Mae e mwy o fanylion, lluniau a fideos ar tyrfe.com.

Tyrfe Tawe 2019