Ar nos Wener mae Tŷ Tawe yn dod yn fyw gyda’r sŵn o gerddoriaeth Gymraeg. Y patrwm yw’r Sesiynau Gwerin ar yr ail nos Wener, a sesiynau acwstig gan Tyrfe Tawe ar nos Wener olaf y mis. Manylion llawn isod.

Gweithgaredd: Sesiynau Gwerin
Dyddiad: Ail nos Wener y mis
Amser: 8.00yh (drysiau’n agor) 9:00yh (nodau cyntaf)
Lleoliad: Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW
Mwy o wybodaeth: Cynhelir ein Sesiynau Gwerin yn fisol ac maent yn hynod o boblogaidd; nid yn unig gyda cherddorion, ond hefyd gyda phobl sydd yn hoff o ymlacio a gwrando ar alawon gwerin Cymraeg.
Pris: Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i bawb.

 

Gweithgaredd: Sesiwn Acwstig gan Tyrfe Tawe
Dyddiad: Nos Wener olaf y mis
Amser: 8.00yh (fel arfer)
Lleoliad: Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW
Mwy o wybodaeth: Nosau amrywiol gyda cherddorion gwahanol.
Pris: Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i bawb.

Mae mwy o fanylion, lluniau a fideos ar tyrfe.com.