CYNLLUN CHWARAE

Mae’r cynllun yn gyfle gwych i blant gymdeithasu a chael hwyl drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny wrth gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau!

Nid oes angen cofrestru ymlaen llaw.
Mae’r cynllun yn agored i blant dros 8 mlwydd oed.
£1 y diwrnod.

Am wybodaeth bellach: 01792 460906 / carys@menterabertawe.org

Mae Hwyl Haf wedi bod yn llwyddiannus iawn eleni gyda nifer uchel o blant yn mynychu.Llun Cynllun Chwarae

Cynllun Chwarae 2