Gwasanaeth CyfieithuCyfieithu Testun

Ymddiheuriadau nad ydym yn gallu cynnig y gwasanaeth yma ar hyn o bryd o ganlyniad i doriadau cyllid, ond ein bod yn gallu cyfeirio pobl at gyfieithwyr lleol sy’n cynnig cyfraddau cystadleuol. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni drwy ebostio swyddfa@menterabertawe.org neu ffoniwch 01792 460906.

Cyfieithu ar y Pryd
Mae’n bosib i chi logi ein hoffer cyfieithu ar y pryd sy’n hawdd i’w gludo a’i osod. Cost llogi’r offer yw £1.50 y clustffon.

Gallwn hefyd eich cynorthwyo i ddod o hyd i gyfieithydd ar y pryd cymwys a phroffesiynol.

Am wybodaeth bellach am ein gwasanaeth cyfieithu, cysylltwch â ni drwy ebostio swyddfa@menterabertawe.org neu ffoniwch 01792 460906.

A5 RDP EU_WG RGB#B147