Siop SiaradYdych chi’n dysgu Cymraeg, ond ddim yn cael cyfle i ymarfer yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu? Dewch i’r Siop Siarad!

Mae’r Siop Siarad yn rhoi cyfle i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ymarfer eu Cymraeg mewn amgylchedd anffurfiol a chyfeillgar.

Mae’n rhad ac am ddim, a bydd te, coffi a bisgedi ar werth – felly beth am ddod y dydd Sadwrn hwn?

Lleoliad: Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe SA1 4EW
Dyddiad: Bob dydd Sadwrn
Amser: 10.00yb – 12.00yp
Cost: Am ddim