Mae’r Clwb Cerdded Lingdilong yn cyfarfod bob yn ail fore Mercher mewn gwahanol lefydd yn yr ardal leol.

Mae Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot yn adnabyddus am ei thirwedd ryfeddol o hardd, felly pa ffordd well i weld golygfeydd prydferth y ddinas nag ymuno â ni ar un o'n teithiau cerdded?

Mae'r teithiau cerdded yn cael eu harwain gan grŵp bach o wirfoddolwyr ac maent yn cael eu cynnal bob yn ail wythnos. Mae'r teithiau cerdded fel arfer yn para am tua dwy awr ac mae croeso i gerddwyr o bob gallu.

Mae'r teithiau cerdded hefyd yn gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar os ydych chi'n dysgu Cymraeg.

Am mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Iona ar 07835 748840 neu ionawr45@gmail.com.

 

Croeso cynnes i bawb!

Traeth Aberafan

Traeth Aberfan

Parc y Gnoll

Parc y Gnoll

Gwarchodfa Natur Cynffig

Gwarchodfa Natur Cynffig

Pontardawe i Godre’r Graig

Pontardawe i Godre’r-Graig

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Cronfeydd Dyffryn Lliw

Cronfeydd Dyffryn Lliw