Mae Twrw Tawe yn gyfle gwych i gymdeithasu a chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau cerddorol gwahanol, er enghraifft, cyngherddau, cystadlu mewn eisteddfodau a llawer mwy!

Twrw Tawe Iau (Blynyddoedd 4-9)

Bob nos Fawrth rhwng 18.30 a 20.00.

Twrw Tawe Hŷn (Blwyddyn 10 ac uwch)

Bob nos Fawrth rhwng 20.00 a 21.30.

Festri’r Tabernacl, Treforys

Croeso i bawb!

[carousel_slide id=’3527′]